logo

Zonguldak Havalimanı’nda logo yarışması

Zonguldak Havalimanı’nda logo yarışması

Zomguldak Havalimanı güzel bir yaeışma başlattı. Zonguldak Havalimanı Logo Tasarım Yarışması, 18 Ekim tarihine kadar devam edecek. Yarışöa sonucu ise 20 Ekim’de açıklanacak.

Yarışma ile alakalı bilgiler şu şekilde; 

Zonguldak Havalimanı
Logo Tasarım Yarışması
YARIŞMA TEMASI: Zonguldak Havalimanı (ZonHav) Logo Tasarımı
YARIŞMA KONU VE AMACI:
ü Yarışma; Zonguldak İlinin temsil ettiği manevi ve kültürel değerleri ile doğal zenginliklerini ifade
edebilecek, İlin; tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, akılda kalıcı, farklı
büyüklükte tanıtım uygulamalarına uygun ve işlevsel bir şekilde imkân sağlayacak, İlin vizyon ve
misyonunu yansıtacak, yaratıcı, özgün bir Havalimanı logosunun oluşturulması ve hayata
geçirilmesidir.
YARIŞMANIN DUYURULMASI:
 Tasarım yarışması duyurusu; Sosyal medya, yerel haber siteleri ve hava yolları web sitelerinde
duyurulacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ:
 Yarışmanın Duyurulması : 11.10.2023
 Son Başvuru Tarihi : 18.10.2023
 Seçici Kurulun Değerlendirmesi : 19.10.2023
 Sonuçların İlan Edilmesi : 20.10.2023
YARIŞMA KOŞULLARI:
 Yarışma amatör, profesyonel tüm katılımcılara açıktır
 Yarışmaya katılım bedelsizdir.
 Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet çalışma ile yarışmaya katılabilir.
 Çalışmalar; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım
programlarından birinde en fazla 3 renk olarak hazırlanmış şekilde orijinal dosyası ve
vektörel hali ile birlikte, JPEG ve PDF olarak belirtilen mail olarak iletilecektir.
 Yapılan çalışmanın hikâyesi ve kullanılan sembollerin anlamları ayrı bir A4 sayfasını aşmayacak
biçimde Times New Roman 10 pt, iki yana dayalı olacak şekilde yazılarak başvuru mailine
eklenmelidir.
 Yarışmacı yarışmaya katılarak ve imzalayarak yollayacağı “Yarışma Katılım Formu” ile
tasarımların telif hakkının Zonguldak Havalimanı’na (Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve
Ticaret A.Ş) ait olacağını kabul etmiş ve onaylamış olacaktır.
 Yarışma sonunda birinci seçilen eser Zonguldak Havalimanı (Zonguldak Özel Sivil Havacılık
Sanayi ve Ticaret A.Ş) logosu olarak belirlenecek olup, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın
Zonguldak Havalimanı tasarrufundaki tüm etkinlik ve yazışmalarında kullanılacaktır.
TELİF HAKLARI:
 Katılımcı, dereceye giren eserinin Zonguldak Havalimanı’na (Zonguldak Özel Sivil Havacılık
Sanayi ve Ticaret A.Ş) süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini beyan
eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim,
faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Zonguldak Havalimanı’na (Zonguldak
Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş) tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri
almayacağını ve eserin her türlü şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için
kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını ve
Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
 Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 20 Ekim
2023 tarihinde Zonguldak Havalimanı resmi internet sitesi
(http://www.zonguldakhavalimani.com.tr), Sosyal Medya ve Havalimanı yöneticilerinin
paylaşımları üzerinden açıklanacaktır.
ÖDÜLLER:
 Birincilik Ödülü : 3.000 TL
 İkincilik Ödülü : 2.000 TL
 Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL
Ayrıca; ödül alan yarışmacıya ‘TEŞEKKÜR BELGESİ’, verilecektir.
(18 yaşından küçük bir katılımcının ödülü kazanması durumunda birincilik ödülü için velisinin bilgileri
istenecektir.)
Çalışmaların Gönderileceği Adres:

yarisma@zonguldakhavalimani.com.tr

#

SENDE YORUM YAZ