logo

SIA Grubu yaz sezonu sonunda kâr açıkladı

SIA Grubu yaz sezonu sonunda kâr açıkladı

Rekor doluluk oranları sayesinde rekor yarıyıl işletme ve net kârı

Artan rekabet, makroekonomik belirsizlikler ve enflasyonist maliyet baskıları, hava yolu sektörünün ileriye dönük zorluklar
22 Aralık 2023’te hisse başına 10 sentlik ara temettü ödenecek

SIA GRUP FİNANSAL PERFORMANS

2023/24 Mali Yılı İlk YarısıKâr ve Zarar

​​Singapore Airlines (SIA) Grubu’nun 2023/24 Mali Yılı’nın ilk yarısındaki mali performansı aşağıdaki şekildeözetlenmiştir:

Grup Finansal SonuçlarıS

1. Yarı

FY2023/24

(milyon $)

1st Yarı

FY2022/23

(milyon $)

Artış/ (Düşüş)

(%)

2. Çeyrek

FY2023/24

(milyon $)

2nd Çeyrek

FY2022/23

(milyon$)

Artış/ (Düşüş)

(%)

Toplam Gelir

9,162

8,417

8.9

4,683

4,488

4.3

Toplam Harcama

7,609

7,182

(5.9)

3,884

3,810

(1.9)

Net Yakıt Masrafı

2,283

2,696

15.3

1,230

1,423

13.6

Yakıt Masrafı (Risk DengelemeÖncesi)

2,527

3,113

18.8

1,373

1,638

16.2

Yakıt Risk Dengeleme Kazancı

(244)

(417)

(41.5)

(143)

(215)

(33.5)

Yakıt Dışı Harcama

5,326

4,486

(18.7)

2,654

2,387

(11.2)

Operasyon Karı/(Zararı)

1,554

1,234

25.9

799

678

17.8

Net Kar/(Zarar)

1,441

927

55.4

707

557

26.9

Çin, Hong Kong, Japonya ve Tayvan’ın tamamen yenidenaçılmasıyla Kuzey Asya’ya giden yolcu trafiğindekitoparlanmanın etkisiyle, hava yolculuğuna yönelik güçlü talep yazsezonunda da devam etti. Bu, SIA Grubu için rekor yarı yıllıkfaaliyet ve net kârla sonuçlandı.

SIA ve Scoot, 2023/24 Mali Yılı’nın ilk altı ayında yıllık%52,3 artışla 17,4 milyon yolcu taşıdı. Yolcu trafiği bir öncekiyıla göre %38,0 artarak %29,0’luk kapasite artışını geride bıraktı. Sonuç olarak, Grubun yolcu doluluk oranı (PLF) 5,8 yüzde puanıartarak %88,8’e yükseldi; bu şimdiye kadarki en yüksek altı aylıkyolcu doluluk oranıdır.

Hava taşımacılığına olan talep, stok fazlasının yanı sırajeopolitik ve makroekonomik olumsuzluklar nedeniyle zayıfkaldı. Kargo doluluk oranı, kargo ağırlığının %6,0 oranındaazalması nedeniyle yıllık bazda 8,4 puan düşüşle %52,7’ye gerilerken, kapasite ise esas olarak yolcu uçaklarının alt kısımlarındaki kapasitenin artması nedeniyle %8,9 arttı. Artan rekabet ve zayıflayan talep de bir önceki yıla göre %46,2 düşenkargo getirileri üzerindeki aşağı yönlü baskıya katkıda bulundu. Bununla birlikte, yük ton-kilometre başına 41,8 sent ile kargogelirleri, salgın öncesi seviyelerinin %37,0 üzerinde kaldı.

Grup geliri 745 milyon $ (+%8,9) artarak 9.162 milyon $’a yükseldi; yolcu uçuş gelirindeki 1.571 milyon $’lık (+%26.3) artış7.550 milyon $’a yükseldi, kargo uçuş gelirindeki 1.039 milyon$’lık (%-49.5) düşüşle 1.060 milyon $’a gerilemesiyle kısmendengelendi.

Harcamalar 427 milyon $ (+%5,9) artarak 7.609 milyon $’a yükseldi; yakıt dışı giderlerdeki 840 milyon $’lık (+%18,7) artış, net yakıt maliyetindeki 413 milyon $’lık düşüşle (%-15,3) kısmendengelendi. Net yakıt maliyeti, daha yüksek hacmin artmasına(+566 milyon $) ve yakıt risk dengeleme kazancına (+173 milyon$) rağmen, yakıt fiyatlarındaki %29,2’lik düşüş (-1.077 milyon $) nedeniyle 2.283 milyon $’a düştü. Yakıt dışı harcamalardaki%18,7’lik artış, toplam yolcu ve kargo kapasitesindeki %19,9’luk artışla paralel gerçekleşti.

Genel olarak Grup, bir önceki yıla göre 320 milyon dolarartışla 1.554 milyon dolar faaliyet karı kaydetti.

Grup, güçlü işletme performansı sayesinde önceki yıla göre(+%55,4) 514 milyon $ artışla 1.441 milyon $ net kar elde etti. Kârdaki iyileşmeye, geçen yılki net faiz geliri ile net finansmangiderleri (+222 milyon dolar) ve geçen yıl kâr payı ile ilişkilişirketlerin zarar payı (+87 milyon dolar) arasındaki pozitif fark yardımcı oldu.

2023/24 Mali Yılı İkinci Çeyrek – Kâr ve Zarar

Grup, yoğun geçen yaz sezonundaki güçlü talebin etkisiyle, geçen yıla göre 121 milyon $ (+%17,8) artışla ikinci çeyrekte 799 milyon $’lık rekor bir çeyreklik faaliyet kârı elde etti.

Grubun geliri yıllık 195 milyon $ (+%4,3) artışla 4.683 milyon $’a yükseldi. Yolcu uçuş geliri, trafikteki %28,9’luk büyümenin etkisiyle 570 milyon $ (+%17,3) artışla 3.873 milyon $’a yükseldi. Trafik artışının kapasite artışını(+%26,0) geride bırakması nedeniyle Grup doluluk oranı 2,0 puanlık artışla %88,6’ya yükseldi. Kargo uçuş geliri, zayıf talepnedeniyle verimdeki düşüş (%-48,0) ve endüstrinin ana kargo kapasitesinin eski durumuna getirilmesi nedeniyle %48,3 veya 484 milyon $ düşüşle 519 milyon $’a geriledi. Bununla birlikte, ton-kilometre başına 39,2 sentlik kargo getirisi, Covid öncesi seviyelerin %28,5 üzerindeydi. Kargo yükleri yıllık bazda sabit kalırken (%-0,5) kapasite %6,0 arttı, bu da kargo doluluk oranının3,5 puanlık düşüşle %53,5’e gerilemesine neden oldu.

Grubun harcamaları yıllık 74 milyon $ (+%1,9) artışla 3.884 milyon $’a yükseldi. Bu, yakıt dışı harcamalardaki 267 milyon dolarlık artıştan (+%11,2) oluşmakta olup, net yakıt maliyetindeki 193 milyon dolarlık düşüşle (-%13,6) kısmen dengelendi. Net yakıt maliyeti, yakıt fiyatlarındaki %25,2’lik düşüş (-478 milyon $) nedeniyle 1.230 milyon $’a düştü; bu düşüş, artan hacim (+262 milyon $) ve daha düşük yakıt riskten korunma kazancı (+72 milyon $) ile kısmen dengelendi. Akaryakıt dışı harcamalardaki artış, kargo dahil toplam kapasitedeki %17,0 artışın altında kaldı.

Grup ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre 150 milyon $ (+%26,9) artışla 707 milyon $ net kar elde etti. Bu iyileşmenin temel nedeni daha iyi işletme performansı (+121 milyon dolar), geçen yılki net finansman giderlerine kıyasla net faiz geliri (+78 milyon dolar) ve uçak, yedek parça ve yedek motorların eldençıkarılmasındaki fazlalıktan (+22 milyon dolar) kaynaklandı.

Bilanço

30 Eylül 2023 itibarıyla Grubun özsermayesi, 31 Mart 2023’e göre 2,5 milyar dolar düşüşle 17,3 milyar dolar oldu. Bunun nedeni, Haziran 2021’de ihraç edilen Zorunlu Dönüştürülebilir Tahvillerin (MCB’ler) yarısının Haziran 2023’te itfa edilmesiydi. Bu da 3,4 milyar dolara ulaştı. Toplam borç bakiyeleri, esas olarak borçların geri ödenmesi nedeniyle 0,7 milyar dolar azalarak 14,7 milyar dolara geriledi. Bunun sonucunda Grubun borç-özsermaye oranı 0,77 katından 0,85 katına çıktı.

Nakit ve banka bakiyeleri, MCB’lerin itfası, borçların geri ödenmesi ve temettü ödemesinden kaynaklanan nakit bakiyesindeki düşüşle birlikte 2,8 milyar $’lık düşüşle 13,5 milyar $’a geriledi. Bu durum, vadeli satışlardan elde edilen gelirler de dahil olmak üzere operasyonlardan elde edilen 2,6 milyar dolarlık net nakit ile kısmen hafifletildi. Grup, eldeki nakde ek olarak tamamı çekilmemiş olan 2,4 milyar dolarlık taahhütlü kredi limitine erişimini sürdürüyor. Grubun bilançosu sağlıklı kalmayı sürdürüyor ve sektördeki en güçlüler arasında yer alıyor.

FİLO  GELİŞTİRME

SIA, ikinci çeyrekte işletme filosuna üç uçak ekledi. Bunlar bir Airbus A350-900 (Temmuz 2023’te teslim edildi) ve iki Boeing 787-10’dan (Ağustos 2023 ve Eylül 2023’te teslim edildi) oluşuyor.

30 Eylül 2023 itibarıyla Grubun faaliyet filosunda 195 yolcu uçağı ve 7 kargo uçağından oluşan 202 uçak bulunuyor. SIA’nınfaaliyet filosu 140 yolcu uçağından ve yedi kargo uçağındanoluşurken, Scoot’un 55 yolcu uçağı bulunuyor. Grubun siparişettiği 96 uçağı bulunuyor.

Ortalama yaşı yedi yıl bir ay olan Grup, havayolu sektöründeki en genç ve yakıt açısından enverimli filolardan birini işletiyor. Bu, hava yollarınınmüşterilerine daha fazla konfor ve yenilikçi ürünler sunmasına olanak tanırken, işletme verimliliğini daha da artırıyor ve karbon emisyonlarını düşürmeye yönelik devam eden çabaları destekliyor.

AĞ GELİŞTİRME


İkinci çeyrekte SIA, Busan’a hizmetlerini yeniden başlatırken Scoot, Jinan, Nanchang ve Shenzhen seferleri de yeniden başladı. 30 Eylül 2023 itibarıyla Grubun yolcu ağı 36 ülke ve bölgede 119 varış noktasını kapsamaktadır. SIA 75 , Scoot ise 67 noktayahizmet vermektedir. Kargo ağı 38 ülke ve bölgede 124 varışnoktasını kapsamaktadır.

Kış döneminde (29 Ekim 2023 – 30 Mart 2024), SIA, Chongqing (Kasım 2023), Chengdu (Aralık 2023) ve Xiamen’e (Aralık 2023 ile Ocak 2024 arasında) hizmetlerini yeniden başlatacak. Grubun ağının düzenli olarak gözdengeçirilmesinin bir parçası olarak Kasım 2023’ten itibaren Scoot yerine SIA Shenzhen’e uçacak. SIA ayrıca Kasım 2023’ten itibarenGuangzhou’ya uçuş frekansını günlük tek seferden 2 sefereçıkaracak. Scoot, Kasım 2023’ten itibaren Kunming ve Changsha’daki operasyonlarına devam edecek. Bu yeniden faaliyete geçmelerle SIA ve Scoot, pandemi öncesi 25 noktayakıyasla Çin’de 23 destinasyona hizmet verecek. Çin ana karasındaki genişlemeye ek olarak Scoot, yıl sonu tatil talebini karşılamak için Aralık 2023’ten Şubat 2024’e kadar Hong Kong, Melbourne ve Sidney’e ek hizmetler sunacak.

2024 Yaz dönemi için (31 Mart 2024 – 26 Ekim 2024), SIA ağındaki destinasyonlara hizmetlerini artıracak. Bu, Airbus A380 hizmetlerinin Frankfurt’a yeniden başlatılmasını, geniş gövdeli Airbus A350-900 orta mesafeli uçaklarının Cairns ve Male’yekonuşlandırılmasını ve Singapur ile Barselona arasında direktuçuşların yeniden başlatılmasını içeriyor. Uçuş frekansları, birden fazla noktada salgın öncesi seviyelere ulaşacak veya bu seviyeyi aşacak şekilde artırılacak. Bunlar arasında Ahmedabad (Hindistan), Pekin ve Şangay (Çin), Kopenhag (Danimarka), Da Nang (Vietnam), Darwin, Melbourne ve Perth (Avustralya), Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Tokyo-Haneda (Japonya), Seattle veHouston (Amerika Birleşik Devletleri) mevcut. SIA, düzenleyici onaylara tabi olarak Nisan 2024’te Singapur ileBrüksel arasında haftada dört kez direkt seferlerini başlatacak.

SIA Grubu kapasitesinin Aralık 2023’te salgın öncesiseviyelerinin ortalama %92’sine ulaşması bekleniyor. Grup, ağ genelinde hizmetlerin giderek artmasıyla birlikte 2024/25 Mali Yılı’nda Covid öncesi kapasite seviyelerine dönmeyi bekliyor.

ÇOKLU MERKEZ STRATEJİSİ

Air India ile Vistara’nın önerilen birleşmesi, HindistanRekabet Komisyonu’nun işlemi Eylül 2023’te onaylamasıyla,yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bu işlem, doğrudan yabancı yatırım onayının yanı sıra, aralarında aşağıdakiler de bulunan çeşitli yargı bölgelerindeki diğer düzenleyicilerin ve rekabet otoritelerinin onaylarına tabi olmaya devam ediyor: Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Bakanlığı ve Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi ve Singapur Rekabet ve Tüketici Komisyonu. Tamamlandığında, SIA’ye tüm önemli Hint havayolu pazarı segmentlerinde önemli bir varlığa sahip olangenişletilmiş Air India Grubu’nun %25,1 hissesi verilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SIA Grubu, Singapur Sivil Havacılık Otoritesi (CAAS) ve Temasek’in sahibi olduğu yatırım platformu GenZero, Şubat 2022’de başlayan 20 aylık Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) pilot çalışmasını tamamladı. Bu çalışma, Sürdürülebilir Hava Merkezine ilişkin Uluslararası Danışma Panelinin (IAP) tavsiyelerinden biri olan Singapur için uzun vadeli, güvenli bir SAF tedarik ekosistemi oluşturma hedefini desteklemektedir. Çalışma Singapur’un SAF’ı konuşlandırmaya yönelik operasyonelhazırlığını ve SAF’ı Changi Havalimanı’na getirmeye yönelik uçtan uca süreci doğruladı. Aynı zamanda, karbon ayak izinikarbondan arındırmak isteyen şirketlere ve hava kargo şirketlerine satışa sunulan SAF kredileri de oluşturuldu; bu krediler, SAF’ınyüksek maliyetlerini paylaşmak için potansiyel olarak kitle kaynaklı finansman sağladı. Bu SAF kredilerine bir miktar talep olsa da pilot uygulamada politika desteğinin ve kurumsal farkındalığın artırılması ihtiyacının altı çizildi.

#

SENDE YORUM YAZ