logo

Hava-İş’ten “Tadil Protokolü” açıklama

Hava-İş’ten “Tadil Protokolü” açıklama

Değerli Üyelerimiz;
Sendikamız yönetimini devraldığımız günden bugüne dek; üyelerimize çağdaş hak ve yararlar sağlamayı, ücretlerini ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler alınmasını, işveren ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemeyi, alın terinin hakkını savunmayı kendimize ilke edinerek çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürdük.
THY A.O. yönetimi tarafından sendikamıza iletilen 2017 yılı TİS zamlarının uygulanmaması teklifi üzerine, anketten çıkan sonuç doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz protokol görüşmelerinde mutabakata varmış bulunmaktayız. 4857 sayılı iş kanunu kapsamında işverenden üyelerimizi toplu işten çıkarmama garantisini imza altına almış olduğumuzu ve çıkarıldığı takdirde protokolün hükümsüz olup, zamların TİS’te olduğu haliyle uygulanacağını belirtmek isteriz.
Aynı zamanda DLA sınavından dolayı, ücretsiz izne çıkarılan kabin personeli üyelerimizin ivedi olarak işlerine geri dönüşleri hususunda karşılıklı mutabakat sağlanmıştır.
İmzalanan tadil protokolünün maddeleri aşağıda yer almaktadır. Neticenin başta sizlere ve ailelerinize olmak üzere, Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.
1- İşbu Tadil Protokolü ile Protokolün 1.maddesinde zikredilen ücret ve diğer sosyal yardım zamlarına ilişkin artışlar 2017 yılının ilk 6 ayı için 31.12.2016 tarihindeki ücretlere ve diğer sosyal yardımlara 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere % 1.5 (yüzde bir buçuk) oranında, 2017 yılının ikinci 6 ayı için 30.06.2017 tarihindeki ücretlere ve diğer sosyal yardımlara 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere %1.5 (yüzde bir buçuk) oranında ücret zammı artışı uygulanacaktır.
2- İşbu Tadil Protokolü Hava-İş Sendikası üyelerini bağlar. Aksi işbu Tadil Protokolünde belirtilmediği sürece, THY hangi statüde olursa olsun Hava İş Sendikası üyesi olmayan tüm personele yukarıda yer alan zam oranlarından daha yüksek bir zam yapmayacaktır. Aksi takdirde bu Tadil Protokolü geçersiz olacaktır.
3- THY tarafından işbu Tadil Protokolü geçerlilik süresi boyunca 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. Maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılmayacaktır. Bu madde hükmüne aykırı olarak toplu işçi çıkarma uygulanması durumunda Tadil Protokolü başlangıç tarihinden itibaren hükümsüz hale gelecek ve tüm personele 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanması gereken zamlar toplu işçi çıkarmayı izleyen ayın 8’inde tek seferde ödenecektir.
4- İşbu Tadil Protokolü gereği 2017’de yapılmayacak zamlar THY’nin 2017 yılına ilişkin IFRS uyarınca bağımsız denetimden geçerek KAP’a bildirilen finansal tablolar uyarınca en az 100.000.000.- USD (Yüzmilyondolar) kâr ile mali yılı kapatması durumunda 2018 yılı zammından önce uygulanacak, sonrasında 2018 zammı uygulanacaktır.
5- Yurtdışı mahalli personel ve yurtdışında görev yapan merkez tayinli personel ücretleri işbu Tadil Protokolü kapsamı dışındadır. Yurtdışında görev yapan merkez tayinli ilgili personel bakımından, yukarıda zikredilen artışlar ikramiyeye esas ücret ile diğer sosyal yardımlara uygulanacaktır.

#

SENDE YORUM YAZ