logo

Boeing’ten stratejik ortaklık

Boeing’ten stratejik ortaklık

Boeing ve Embraer, küresel havacılığın büyümesini hızlandırmak için Stratejik Ortaklık Kuruyor

Boeing ve Embraer, iki şirketin küresel havacılık pazarındabüyümesini hızlandıracak stratejik bir ortaklığa imza attı.

İmzalanan anlaşma ile Boeing’in ticari gelişimi, üretim, pazarlama ve kullanım süresi hizmetleriyle stratejik olarak uyumlu Embraer’in ticari uçakları ve servis hizmetlerini içeren bir ortak girişim oluşumu öngörülüyor. Anlaşma şartlarına göre Boeing, ortak girişimde %80 hisseye Embraer ise %20 hisseye sahip olacak.

Boeing Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO’su Dennis Muilenburg anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu stratejik ortalığın kurulmasıyla her iki şirketin müşterileri, çalışanları ve hissedarlarının yanı sıra Brezilya ve ABD için büyük değer yaratacak ideal bir konuma geleceğiz. Bu önemli ortaklık, organik büyümeye yatırım yapan ve hissedarlarına değer olarak geri dönüş sağlamayı hedefleyen Boeing’in uzun dönemli stratejisi doğrultusunda büyüme planlarını hızlandırmaya yönelik yaptığı stratejik bir düzenleme.” diye belirtti.

Embraer Başkan ve CEO’su Paulo Cesar de Souza e Silvaanlaşmaya ilişkin, “Boeing ile yaptığımız bu anlaşma, havacılık sanayiindeki en önemli stratejik ortaklığı kurarak her iki şirketin küresel pazardaki liderliğini daha da güçlendirecektir. Boeing ile olan bu birlikteliğin, Brezilya havacılık sanayii için verimli bir döngü yaratmasını, satış potansiyelini ve üretimi artırmasının yanı sıra istihdam ve gelir yaratarak yatırımları ve ihracatı artırması bekliyoruz. Tüm bu gelişmeler müşterilere, hissedarlara ve çalışanlara katma değer yaratacak.” dedi.

Bu ticari faaliyet, Embraer’ın ticari uçak operasyonlarının yüzde 100’ü için 4,75 milyar dolar değer yaratırken; ortak girişim kapsamında Boeing’in yüzde 80’lik hissesi için 3,8 milyar dolarlık bir değer öngörüyor. Sözkonusu ortaklığın, Boeing’in 2020’den başlayarak hisse başına kazancına katkısağlaması ve üç yıl içerisinde yıllık olarak yaklaşık 150 milyon dolarlık vergi öncesi sinerji yaratması bekleniyor.

Stratejik ortaklık, havacılık alanında 150 yıldan fazla liderliği ve deneyimi bir araya getirecek ve iki şirketin birbirini tamamlayıcı ticari ürün serilerini güçlendirecek. Ortaklık, Boeing ve Embraer arasında 20 yıldan uzun süredir devam eden iş birliğinin doğal bir sonucudur.

Nihai hale geldiğinde, ticari havacılık ortak girişimi bir Başkan ve İcra Kurulu Başkanı dahil olmak üzere Brezilya merkezli yönetim tarafından yönetilecek. Boeing, doğrudan Muilenburg’a raporlama yapacak olan bu yeni şirketin operasyonel ve yönetim kontrolüne sahip olacak.

Ortak girişim, Boeing’in uçtan uca tasarım, üretim ve ticari yolcu uçağı desteği için mükemmeliyet merkezlerinden biri olacak ve Boeing’in geniş üretim ve tedarik zincirine tam anlamıyla entegre olacak.

Boeing ve ortak girişim, 70 koltuklu uçak, 450’den fazlakoltuklu uçak ve kargo uçağı da dahil olmak üzere, kapsamlı ve bütünleyici bir ticari uçak portföyü sağlarken küresel müşteri tabanına daha iyi hizmet verebilmek için sınıfında en iyi ürünleri ve hizmetleri sunacak.

Ayrıca, her iki şirket tarafından ortaklaşa belirlenen fırsatlar baz alınarak savunma ürünleri ve hizmetleri, başta KC-390 çoklu görev uçakları olmak üzere yeni pazarlar ve uygulamalar geliştirmek amacıyla başka bir ortak girişim oluşturulacak.  

Embraer’in Finansal ve Yatırımcı İlişkileri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nelson Salgado, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “KC-390’ın küresel pazarlamasındaki ortak yatırımların yanı sıra mühendislik, araştırmageliştirme ve tedarik zinciri alanlarında bir dizi özel anlaşma karşılıklı ortak faydayı artırırken Boeing ve Embraer’in rekabet gücünü dekuvvetlendirecektir.diye belirtti.

Stratejik ortaklığın mali ve operasyonel detaylarının nihai hale gelmesi ve kesin işlem anlaşmalarının müzakerelerininönümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor. Bu anlaşmaların yürürlüğe girmesiyle, bu ticari işlem, Brezilya Hükümeti’nin onayı ve diğer geleneksel kapanış koşulları da dahil olmak üzere hissedarlar ve düzenleyici onaylara tabi olacak. Onayların zamanında alındığı varsayılırsa, ticari işlemin, nihai anlaşmaların yürürlüğe girmesinden 12-18 ay sonra,2019’un sonuna kadar kapanması bekleniyor.

Boeing Finans Direktörü ve Kurumsal Strateji ve Performans Genel Müdür Yardımcısı Greg Smith anlaşmaya ilişkin, “Bu stratejik ortaklık, Boeing ve Embraer arasında 30 yılı aşkın bir dizi havacılık girişiminin ve uzun süredir devam eden iş birliğinin doğal bir sonucudur. Bu sonuç, Boeing’in, gerçek değeri gösteren ve organik büyüme planlarımızı hızlandıracak olan stratejik yatırım fırsatlarını takip etme stratejisi ile uyumludur. Bu ortaklık, Boeing’in dikey yeteneklerini güçlendirecek ve sektörün önde gelen ürün ve hizmetlerinin yaşam süresi boyunca müşterilerimiz için değerini artıracaktır.” diye belirtti.

Boeing ve Embraer, küresel tedarik zinciri, satış ve pazarlama ve hizmetler ağı dahil olmak üzere, daha geniş bir ölçekte, kaynaklardan ve taban alanından faydalanacak. Böylece her iki şirket organizasyonlar arasında sınıfının en iyi verimliliklerinden faydalanabilecek. Ayrıca, bu stratejik ortaklık, üretim ve geliştirme programlarındaki en iyi uygulamaları paylaşma fırsatları sağlayacak.

Bu ticari işlemin, Boeing ve Embraer’in 2018 finansal beklentileri veya Boeing’in nakit dağıtım stratejisine ve hissedarlara serbest nakit akışının yaklaşık yüzde 100’ünü iade etme taahhüdü üzerinde hiçbir etkisi olmayacak.

İleriye Dönük Beyanlar Risk ve Belirsizliğe Tabidir

Bu basın bültenindeki bazı beyanlar, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Davaları Reformu Yasası’nın kapsamı dahilinde “ileriye dönük” olabilir; ortak girişimin faydaları ve sinerjileri ve gelecekteki iş fırsatları ile doğrudan ilgili olmayan diğer tüm ifadeler de dahil olmak üzere herhangi bir tarihsel veya güncel gerçekle ilişkilendirilemez. İleriye dönük ifadeler, doğruluğu kanıtlanmamış gelecekteki olaylar hakkındaki mevcut varsayımlara dayanmaktadır. Bu beyanlar garanti değildir ve tahmin edilmesi zor olan durumlarda risklere, belirsizliklere ve değişikliklere tabidir. Birçok faktör, gerçek sonuçların bu ileriye dönük ifadelerden fiziki olarak farklılık göstermesine neden olabilir. Sonuç olarak, bu beyanlar sadece yapıldıkları tarih itibariyle geçerlidirler ve tarafların hiçbiri yasaların gerektirdiği durumlar haricinde ileriye dönük beyanları güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüğü üstlenmez. Fiili sonuçların bu ileriye dönük beyanlardan önemli ölçüde farklılaşmasına neden olabilecek spesifik faktörler arasında, küresel ekonomik koşulların etkisi, tarafların bir işlem hakkında nihai anlaşmaya varma yeteneği, böyle bir işlemin gerçekleştirilmesi ve beklenen sinerjileri gerçekleştirmesi ve diğer önemli faktörler bulunmaktadır. Bu gibi faktörler, daha önce ve zaman zaman, Boeing Company ve / veya Embraer’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı başvurularda açıklanmıştır.

#

SENDE YORUM YAZ